clojure2d.color.whitepoints

chromatic-adaptation-methods

illuminants

rgbs

tristimulus

(tristimulus)(tristimulus observer-illuminant-or-vec2)(tristimulus x y)

Create XYZ color for given observer, illuminant pair, or x,y coordinates.

  • observer: :CIE2 or CIE10
  • illuminant: :A, :B, :D50, :D65 etc, see illuminants var.

Default is [:CIE2 :D65].

uv->xy

(uv->xy uv)(uv->xy u v)

xy->uv

(xy->uv xy)(xy->uv x y)

xy->XZ

(xy->XZ xy)(xy->XZ x y)

Convert xy coordinates (from Yxy) to XZ coordinates (from XYZ).

XZ->xy

(XZ->xy XZ)(XZ->xy X Z)